Vitajte na internetovej stránke

WWW.HOSPIC.EU

 

Na tejto internetovej stránke sa dozviete bližšie

 informácie o Hospici v obci Palárikovo.

Za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb sa OZ HsFzA stalo súčasťou

neziskovej  organizácie Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o.

 

Nezisková organizácia Hospic Sv. Františka z Assisi je mimovládna organizácia , ktorá združuje ľudí s rovnakou filozofiou a spoločným úsilím zabezpečuje primeranú starostlivosť

nevyliečiteľne chorým, zomierajúcim a ich blízkym.